Author Archives: admin

Ngân hàng Nhà nước công bố đường dây nóng tiếp nhận khiếu nại khi khách hàng bị ép mua bảo hiểm

Ngân hàng Nhà nước sẽ xử lý nghiêm trường hợp tổ chức tín dụng ép khách hàng mua bảo hiểm. Đồng thời, công bố đường dây nóng tiếp nhận khiếu nại về vấn đề này. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa thông tin rộng rãi về việc tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ […]