Giảm giá SLL

Nhau thai cừu Golden Health Placenta 50000mg của Úc

850,800 VND


Thương lượng giá

X =
X =
Nhau thai cừu Golden Health Placenta 50000mg của Úc
Danh mục:

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 0.4 kg