13 hành vi về cư trú bị nghiêm cấm từ 1/7 - Nhà phân phối hàng Úc Uy Tín - Công ty TNHH KQ TRADING

13 hành vi về cư trú bị nghiêm cấm từ 1/7 khi Luật Cư trú 2020 có hiệu lực…

Nguồn : VOV


0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *